Johnny F. Lindholm

Johnny F. Lindholm

Ordbogsredaktør

Jeg er redaktør på Ordbog over det norrøne prosaprog.

Primære forskningsområder

Norrønt sprog; leksikografi; norrøne tekster og litteratur; editionshistorie; tekstudgivelse; den tidligste salmedigtning efter Reformationen på Island; tysk mystisk litteratur.

Aktuel forskning

  • Ordbog over det norrøne prosasprog (redaktør): onp.ku.dk
  • Den tidligste salmedigtning på Island

ID: 283317376