Lars-Jakob Harding Kællerød

Lars-Jakob Harding Kællerød

Videnskabelig assistent

Aktuel forskning
Min ph.d.-afhandling omhandler etableringen af det efternavnetypologiske mellemnavn i Danmark i 1800-tallet. I denne periode førtes en restriktiv navngivningspolitik, der blandt andet medførte en fastlåsning af slægtsnavne, hvorved det traditionelle ægte patronym, dvs. faderens navn sammensat med ‑søn eller ‑datter (fx Jensen, Jensdatter), efterhånden måtte vige pladsen. Dermed forsvandt også en væsentlig identifikationsfaktor i individernes navne, og når mellemnavnet netop i denne periode gradvist har vundet indpas hos den brede befolkning, har det formentligt været som en reaktion imod navngivningspolitikken. Mellemnavnet blev en metode for det enkelte menneske til at bevare et forhold til sit ophav i sit navn.
Projektet undersøger, hvordan det efternavnetypologiske mellemnavn har manifesteret sig i perioden, udledt af den samlede befolknings navnemasse i folketællingen fra 1880. Ved at foretage en grundlæggende kategorisering af de efternavnetypologiske mellemnavne (fx patronymer, stednavne, erhvervstilnavne, inkolentnavne, topografiske betegnelser) og sammenholde dette med en række demografiske (fx køn, alder, næringsvej) og geografiske (fx land/by, regioner) forhold kortlægges danskernes mellemnavnebrug i perioden. Endvidere vil projektet rumme en række kvalitative studier over navnebrugen i bestemte områder og familier. Disse casestudies kan sandsynliggøre motiver bag brugen af det efternavnetypologiske mellemnavn.

Interesseområder
- Navne og identitet
- Mellemnavne
- Fornavne i 1800-tallet
- Innovation i personnavnebrug
- Kristendommens indflydelse på navnebrugen
- Konsekrationsnavne
- Personnavne
- Stednavne

ID: 143263298