Marie Bojsen-Møller

Marie Bojsen-Møller

Undervisningsassistent

Primære forskningsområder

Truslers sprog og genre

Hverdagens Skriftsprog

Retslingvistik

Moderne Retoriske Genrestudier 

Dansk Funktionel Lingvistik

Dansk grammatik og pragmatik

Aktuel forskning

Min forskning kombinerer retslingvistik (forensic linguistics) med Moderne Retoriske Genrestudier og Dansk Funktionel Lingvistik.

Mit ph.d.-projekt fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet omhandlede sproglige trusler - eller trusselsbeskeder - som en illegitim genre. Mit ph.d.-projekt var del i forskningsprojektet "Truslers sprog og genre" som var støttet af Carlsbergfondet.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser pt. i BA-kurserne Danskfagets Teori og Metoder og Litteraturhistorie på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Jeg har tidligere undervist i BA-kurser i dansk grammatik, tekstlingvistik, fonetik, skrift og tale, semantik, interaktionsanalyse og sprogteori.

ID: 122746122