Marie Herget Christensen

Marie Herget Christensen

Postdoc

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

    Emil Holms Kanal 2, 2300 København S, Bygning 22, Bygning: 022-3-57

    Telefon: +45 35 33 57 31

Primære forskningsområder

Dansk grammatik
Komplekse sætningskonstruktioner
Dansk talesprog og sproglig variation og forandring
Korpuslingvistiske metoder til grammatiske undersøgelser
Psykolingvistiske metoder til grammatiske undersøgelser
Retslingvistik

Aktuel forskning

Postdoc på projektet Truslers sprog og genre. Jeg undersøger grammatiske og sproglige (sær)træk ved sproglige trusler. Undersøgelsen baserer sig primært på kvantitative sprogbrugsanalyser af data fra et korpus af trusler som vi indsamler i projektet.

Mit ph.d.-projekt omhandlede sætningskløvning i moderne dansk. Det vil sige sætninger af typen det var mig der slog Blomme ihjel. Konstruktionen har den funktion grammatisk at kode både hvad afsender går ud fra (præsupposition) og hvad der er det vigtigste i meddelsen (fokus). Disse to funktioner er omdrejningspunktet i min afdækning af konstruktionen og dens brug. Min forskning indbefatter blandt andet psykolingvistisk testning af processeringen af kløvninger og studier af konstruktionens opførsel i dens naturlige habitat - i sprogbrugen. Det vil sige korpuslingvistiske undersøgelser af kløvning og stilistiske analyser af speciel brug af konstruktionen.

ID: 49761320