Juni Søderberg Arnfast

Juni Søderberg Arnfast

Lektor

Oprindeligt uddannet som Polonist fra KU, men siden hoppet af til Danskfaget, hvor jeg nu varetager fagområdet Dansk som Andetsprog sammen med gode kolleger.
Jeg er optaget af at udvikle min undervisning i retning af mere deltagerstyrede læringsformer samtidig med at jeg lægger vægt på at udvikle de faglige kompetencer, så vores studerende til enhver tid kan leve op til ikke blot studieordningernes krav, men også de forventinger der er til vore færdiguddannede kandidater.

Aktuel forskning

I disse år ligger min forskningsindsat primært inden for projektet 'Modersmålsundervisning for sproglige mindretalselever i den superdiverse storby København'. Her har jeg særligt fokus på modersmålsundervisningens rolle for polsk-danske familiers identitetskonstruktion.

Primære forskningsområder

er i øvrigt dansk som fremmed- og andetsprog, andetsprogstilegnelse, udtaletilegnelse, motivation og sprogtilegnelse, identitet og andetsprog, sprogholdninger, sprogdebatter i cyberspace.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning

Jeg underviser i alle discipliner inden for vores fagområde: sprogbeskrivelse, andetsprogstilegnelse, kultur & sprog, samt - som noget nyt i efteråret 2016 - andetsprogspædagogik. Sidstnævnte fag afvikles som projektarbejde i samarbejde med CIP.
Desuden underviser jeg indimellem også i valgfag på BA-delen - i reglen med mit primære undervisningsområde som udgangspunkt.

Vejledningsområder

Jeg vejleder primært i generelle emner inden for dansk som fremmed- og andetsprog, andetsprogstilegnelse,udtaletilegnelse, sammenhænge mellem motivation og sprogtilegnelse, identitet og sprog samt kultur og sprog.
Vejleder også i emner om medie- og politisk diskurs, som har relation til mit fagområde.
Fra tid til anden vejleder jeg også sprogpsykologiske specialer med emner tæt på ovenstående.

Interesseområder

Polsk sprog, litteratur, kultur og historie, motivation og identitet

ID: 8045