Juni Søderberg Arnfast

Juni Søderberg Arnfast

Lektor

Oprindeligt uddannet som Polonist fra KU, men siden hoppet af til Danskfaget, hvor jeg nu varetager fagområdet Dansk som Andetsprog sammen med gode kolleger.
Fra 2020-2023 havde jeg orlov fra NorS for at være sendelektor i dansk ved Adam Mickiewicz Universitet i Poznan, Polen. De pædagogiske erfaringer fra det ophold danner nu grundlag for såvel forskning som undervisning i Dansk som Andetsprog
Jeg er optaget af at udvikle min undervisning i retning af mere deltagerstyrede læringsformer samtidig med at jeg lægger vægt på at udvikle de faglige kompetencer, så vores studerende til enhver tid kan leve op til ikke blot studieordningernes krav, men også de forventinger der er til vore færdiguddannede kandidater.

Aktuel forskning

Efter 3 års erfaring som sendelektor/dansk lektor i udlandet er min forskningsinteresse drejet i retning af arbejdet med Approach-Design-Procedure i undervisningen af dansk som fremmed- og andetsprog. Jeg er særligt interesseret i at se på sammenhænge mellem didaktik og progression i coronatidens online-undervisningen og overgangen til fysisk undervisning. Motivation og udtaletilegnelse i fremmed- og andetsprogsundervisningen er fortsat emner, som påvirker min aktuelle forskning.

Primære forskningsområder

er i øvrigt dansk som fremmed- og andetsprog, andetsprogstilegnelse, udtaletilegnelse, motivation og sprogtilegnelse, online-undervisning vs. fysisk undervisning, progression i dansk som fremmedsprog, identitet og andetsprog, sprogholdninger, sprogdebatter i cyberspace.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning

Jeg underviser i alle discipliner inden for vores fagområde: sprogbeskrivelse, andetsprogstilegnelse, kultur & sprog, samt  andetsprogspædagogik.

Vejledningsområder

Jeg vejleder primært i generelle emner inden for dansk som fremmed- og andetsprog, andetsprogstilegnelse,udtaletilegnelse, sammenhænge mellem motivation og sprogtilegnelse, identitet og sprog samt kultur og sprog.
Vejleder også i emner om medie- og politisk diskurs, som har relation til mit fagområde.
Fra tid til anden vejleder jeg også sprogpsykologiske specialer med emner tæt på ovenstående.

Interesseområder

Polsk sprog, litteratur, kultur og historie, motivation og identitet

ID: 8045