Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Astrid Ravn Skovse

Astrid Ravn Skovse

Postdoc

Jeg er ansat som postdoc på NorS, hvor jeg underviser på holdene Sprog 1 og Sprog 3. Jeg arbejder derudover med formidling af forskningsresultater i form af artikler, konferenceoplæg og bogkapitler. 

I min ph.d.-afhandling fra 2018 undersøgte jeg sammenhænge mellem stedstilknytning, hverdagsmobilitet, kønnethed og sproglig praksis blandt danske unge i hhv. den sønderjyske landsby Bylderup og i Odense-forstaden Vollsmose. Projektet var en del af det større forskningsprojekt LaPUR, som sigter mod at bidrage til teoriudvikling inden for sociolingvistik og moderne dialektologi samt udvikle og afprøve nye metoder til udforskningen af sproglig praksis.

ID: 129469165