Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Astrid Ravn Skovse

Astrid Ravn Skovse

Videnskabelig ass.

I min ph.d.-afhandling fra 2018 undersøgte jeg sammenhænge mellem stedstilknytning, hverdagsmobilitet, kønnethed og sproglig praksis blandt danske unge i hhv. den sønderjyske landsby Bylderup og i Odense-forstaden Vollsmose. Projektet var en del af det større forskningsprojekt LaPUR, som sigter mod at bidrage til teoriudvikling inden for sociolingvistik og moderne dialektologi samt udvikle og afprøve nye metoder til udforskningen af sproglig praksis.

Pt. er jeg ansat som ekstern lektor og arbejder derudover med formidling af forskningsresultater og med at udarbejde læremiddelmateriale. 

ID: 129469165