Line Dalberg

Line Dalberg

Ph.d. stipendiat

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

    Emil Holms Kanal 2, 23 Bygning 23 (Afsnit 1), Bygning: 23-3-15

    2300 København S

    Telefon: +4535336462

Aktuel forskning

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg udviklingen i ledstillingen i ledsætninger i middeldansk. I den middeldanske periode (ca. 1100-1525) ændrer det danske sprog sig markant på flere parametre, både fonologisk/fonetisk, morfologisk og syntaktisk såvel som i sit ordforråd. Mit fokus er udviklingen af en ny ledstilling i ledsætninger, en udvikling der i moderne dansk kommer til udtryk i forskellen mellem adverbiers (i nedenstående eks. er det adverbiet ikke) placering i helsætninger og i ledsætninger: 

"Han gider ikke at klippe hæk" over for "Jeg ved bare, at han ikke gider at klippe hæk"

Udviklingen er dokumenteret og beskrevet i den eksisterende litteratur, men noget forsimplet. Der sker nemlig meget mere i ledsætningerne i middeldansk, end hvad udviklingens output umiddelbart giver anledning til at tro.   

Primære forskningsområder

Dansk grammatik (særligt syntaks)

Dansk og skandinavisk sproghistorie

Historisk lingvistik og sprogforandring

Grammatikalisering

Dansk funktionel lingvistik

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser på BA- og KA-niveau på dansk- og lingvistikuddannelserne. I årenes løb har jeg bl.a. undervist på følgende kurser:

Sprog 1 og 2 (Dansk, BA)

Dansk sprog (Lingvistik, BA)

Grammatisk analyse (Lingvistik, BA)

Dansk Talesprogs Grammatik (Lingvistik, KA)

Videregående Dansk Grammatik (Dansk/Lingvistik, KA)

ID: 143260143