Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Martin Sejer Danielsen

Martin Sejer Danielsen

Videnskabelig assistent

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

    Njalsgade 136, 2300 København S, Bygning 27, Bygning: 27-4-22

    Telefon: +45 35 33 77 42

Som videnskabelig assistent arbejder jeg primært med sitet Danmarks Stednavne samt diverse forefaldende VIP-opgaver.

Primære forskningsområder

Min ph.d.-afhandling tog udgangspunkt i at man i sagn ofte finder stednavneforklarende elementer. Sagnene analyserede jeg med udgangspunkt i udvalgte informanter som folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843–1929) interviewede i Sønderjylland omkring 1900. I mine analyser havde jeg særligt fokus på sagnenes funktion og betydning for informanternes eget synspunkt, og de stedlige dimensioner i sagnene analyserede og illustrerede jeg ved hjælp af GIS-værktøjer (QGIS).

Jeg vil kunne besvare spørgsmål inden for stednavneforskningen og dansk folkloristik, særligt Evald Tang Kristensen og genren sagn.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser "sprog i tid"-delen af Dansk Sprog 4.

ID: 122744191