Mette Stidsen

Mette Stidsen

Videnskabelig assistent

Jeg er ansat som videnskabelig assistent ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet. Jeg arbejder især med udvikling og afprøvning af sprogtest. Jeg er tilknyttet følgende projekter:

 

1. Udvikling og afprøvning af ordblindetest til elever med begrænset dansk ordforråd

Projektet har til formål at udvikle og afprøve test til afdækning af ordblindhed blandt børn og unge med begrænset dansk ordforråd. Forsknings- og udviklingsprojektet ledes af lektor Anna Steenberg Gellert og gennemføres i perioden 2021-2023 i samarbejde med videnskabelig assistent Mette Stidsen og professor Carsten Elbro ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet. Projektet støttes af Børne- og Undervisningsministeriet.

 

2. Udvikling og afprøvning af testværktøjer til voksne med dansk som andetsprog

Projektet har til formål at udvikle og afprøve nye og supplerende testværktøjer til brug ved visitation af voksne med dansk som andetsprog til undervisningstilbuddene FVU-start og FVU-dansk. Projektet ledes af lektor Anna Steenberg Gellert og gennemføres i perioden 2020-2022 i samarbejde med videnskabelig assistent Mette Stidsen og professor Carsten Elbro ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet.

ID: 242098570