Mette Stidsen

Mette Stidsen

Videnskabelig assistent

Jeg er ansat som videnskabelig assistent ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet. Jeg arbejder især med udvikling og afprøvning af sprogtest. Jeg er tilknyttet følgende projekter:

 

1. Tidlig opsporing og indsats mod ordblindhed

Projektet har to formål:

(1)  at udvikle, afprøve og dokumentere redskaber til opsporing af elever i risiko for ordblindhed i 2. klasse med henblik på at lukke det nuværende hul i testsystemet mellem Ordblinderisikotesten (0.-1. klasse) og Ordblindetesten (fra foråret 3. klasse), og

(2)  at udvikle og afprøve individuelt tilpassede undervisningsforløb til elever i risiko for ordblindhed i 1. klasse – og at dokumentere betydningen af sådanne forløb for elevernes læse- og staveudvikling, motivation og selvopfattelse både på kort og langt sigt.

I projektets hovedundersøgelse følges en stor gruppe elever fra slutningen af 0. til foråret 3. klasse. Som opfølgning på et bekymrende resultat af Ordblinderisikotesten deltager elever fra forskellige skoler i individuelt tilpassede undervisningsforløb, som placeres i løbet af 1. klasse og gennemføres i små grupper. Disse undervisningsforløb bygger på den nyeste internationale forskning i tidlig indsats og udvikles i en forundersøgelse i samarbejde med læsevejledere og deres elever. I hovedundersøgelsen sammenlignes elevernes udbytte af undervisningsforløbene på både kort og langt sigt med udviklingen blandt andre elever i risiko for ordblindhed. Hvis materialer og metoder viser de forventede positive egenskaber, gøres de tilgængelige for alle efter projektets afslutning. Dermed vil de kunne bruges med kendt sandsynlighed for gode resultater på alle landets skoler.

Projektet er støttet af Egmont Fonden og forløber over perioden 2020-2025. Det forankres ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet og gennemføres under ledelse af lektor Anna Steenberg Gellert i samarbejde med Carsten Elbro, Dorthe Klint Petersen, Ina Borstrøm, Mads Poulsen og Mette Stidsen. Flere detaljer kan ses på hjemmesiden for projektet: https://laes.hum.ku.dk/centerets_forskning/tidlig-opsporing-og-indsats-mod-ordblindhed/ 

 

2. Udvikling og afprøvning af ordblindetest til elever med begrænset dansk ordforråd

Projektet har til formål at udvikle og afprøve test til afdækning af ordblindhed blandt børn og unge med begrænset dansk ordforråd. Forsknings- og udviklingsprojektet ledes af lektor Anna Steenberg Gellert og gennemføres i perioden 2021-2023 i samarbejde med videnskabelig assistent Mette Stidsen og professor Carsten Elbro ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet. Projektet støttes af Børne- og Undervisningsministeriet.

 

3. Udvikling og afprøvning af testværktøjer til voksne med dansk som andetsprog

Projektet har til formål at udvikle og afprøve nye og supplerende testværktøjer til brug ved visitation af voksne med dansk som andetsprog til undervisningstilbuddene FVU-start og FVU-dansk. Projektet ledes af lektor Anna Steenberg Gellert og gennemføres i perioden 2020-2022 i samarbejde med videnskabelig assistent Mette Stidsen og professor Carsten Elbro ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet.

ID: 242098570