Ann Merrit Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen

Adjunkt

Jeg underviser og forsker i professionel kommunikation. Mit primære forskningsfelt er praktisk tillid og troværdighed i professionelle relationer og hvordan dette opnås, mistes og forhandles lokalt i social interaktion mellem mennesker både i og udenfor organisationer. Jeg er desuden meget optaget af interaktionel forhandling af identitet, mening, viden og ansvar, særligt i organisatorisk og ledelserelateret kontekst.

I min forksning benytter jeg primært microsociologiske metoder funderet i etnometodologi såsom multimodal konversationsanalyse, diskurspsykologi og medlemsskabskategorianalyse, foruden mere klassisk etnografiske metoder.

Nuværende forskningsprojekt
Jeg er PI på projektet Tllid I rEsocialiserende Samtaler (#TIES), der med afsæt i videoetnografiske data undersøger hvordan tillid som interaktionelt fænomen opnås, skabes, vedligeholdes eller mistes i samtaler mellem medarbejdere og beboere på eller brugere af (re)socialiserende institutionerog organisationer. I #TIES  identificerer vi sammen med prakikere interaktionelle indikatorer på tillidog mistillid og sammen omsættes disse til pædagogiske værktøjer for praktikerne, så disse klædes endnu bedre på til at føre tillidsfulde samtaler, der inddrager og understøtter udsatte borgere til at realisere egne mål og deltage i meningsfulde fællesskaber.
#TIES bidrager desuden til grundforskning i tillid som praktisk interaktionelt fænomen ved både 1) at udarbejde en empirisk funderet teoretisk konceptualiseing af tillid som interaktionelt og socialt forksningsobjekt, og 2) at undersøge hvordan graden af tillid og mistillid kan måles via observerbare interaktionelle indikatorer i samtaler mellem personale/frivillige og socialt udsatte borgere.
Projektet er støttet af VELUXFonden med dkk 5.5 mio 
Se mere her:
https://circd.ku.dk/research/projects/trust-in-resocializing-interactions-ties/

Undervisnings- og vejledningsområder
Jeg underviser i en bred vidte af kommunikationsfag med fokus på strategisk kommunikation, soccial interaktion, kommunikationsteori og -metode, samt diskurs- narrativ og identitetsteori. Aktuelt underviser jeg på:

  • Metodekursus for medier og kommunikation (forår)
  • Ledelseskommunikation or organisationsteori (forår)
  • Diskursanalyse (efterår)

Jeg vejleder specialer indenfor en lang række aspekter af kommunikation som fx. social interaktion, strategisk kommunikation, branding, organisationskultur og -ledelse, narrativ tilgang og forskellige diskursanalytiske tilgange. 

ID: 143262606