Ann Merrit Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen

Adjunkt

Jeg underviser og forsker i kommunikation. Mit primære forskningsfelt er social interaktion med fokus på hvordan tillid og troværdighed opnås, mistes og forhandles lokalt. Jeg er desuden meget optaget af deltageres interaktionelle forhandling af identitet, og i hvordan disse lokale forhandlinger påvirker større sociale strukturer. I min forksning benytter jeg primært microsociologiske metoder funderet i etnometodologi såsom multimodal konversationsanalyse og medlemsskabskategorianalyse, foruden klassiske diskursanalytiske metoder og diskurspsykologi.

 

Nuværende forskningsprojekt

Jeg er tilknyttet Blindtech, der undersøger blinde og svagtseende mennekers brug af kunstig intelligens, fx i Google Home assistants eller i Apps som SeeingAI, i deres hverdag, mhp at øge deres selvhjulpenhed og udvikle vedre undervisningsmaterialer til instruktører. I projektet kombineres etnografiske metoder med etnometodologiske analysemetoder, herunder multimodal interaktionsanalyse og medlemskabskategorianalyse. 
Projektet er finansieret af VELUX fonden

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i en bred vidte af kommunikationsfag med fokus på strategisk kommunikation, soccial interaktion, kommunikationsteori og -metode, samt diskurs- narrativ og identitetsteori. Aktuelt underviser jeg på:

  • Metodekursus for medier og kommunikation (forår)
  • Diskursanalyse (efterår)

Jeg vejleder specialer indenfor en lang række aspekter af kommunikation som fx. social interaktion, strategisk kommunikation, branding, organisationskultur og -ledelse, narrativ tilgang og forskellige diskursanalytiske tilgange. 

ID: 143262606