Brian Lystgaard Due

Brian Lystgaard Due

Lektor

 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

  Emil Holms Kanal 2, 2300 København S, Bygning 22, Bygning: 022-4-18

  Telefon: +45 35 33 59 29Mobil: +45 41 56 31 56

Jeg forsker og underviser i kommunikation. Jeg er særligt interesseret i social interaktion og menneskers anvendelse af teknologi i praksis. Jeg anvender i min forskning hovedsageligt mikrosociologisk og pragmatisk sprogvidenskabelig teori som Multimodal Conversation Analysis og videoetnografi.

Jeg har beskæftiget mig med alle facetter af organiationskommunikation som PR, PA, strategisk kommunikation, branding, sociale medier og nye trends i både praktisk og teoretisk sammenhæng. Og i de senere år særligt i relation til ny teknologi, nye forretningsmodeller, innovation og digital transformation.

Jeg vejleder alle typer specialer inden for kommunikation, innovation og social interaktion.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i kommunikation, innovation og social interaktion.
Følgende fag underviser jeg i pt:

 • Procesledelse og facilitering af mundtlig kommunikation 
 • Mundtlig kommunikation i organisationer
 • Trends i kommunikationsteori og -praksis
 • Innovation og kreative kommunikationsløsninger
 • Kommunikation og kultur i internationale virksomheder

 
Jeg vejleder alle typer specialer inden for kommunikation og social interaktion.

Primære forskningsområder

Jeg arbejder bredt inden for kommunikationsteorier, mikrosociologisk og sprogvidenskabelig teori. Jeg har en bred viden om sociologisk og antropologisk teori samt filosofihistorie og videnskabsteori. Jeg arbejder typisk ud fra følgende teorier og metoder:

 • Conversation Analysis med særlig fokus på nyere multimodalitet og semiotik, dsv. fokus på krop og brug af ting. Se fx bogen: Multimodal Interaktionsanalyse med Videoetnografisk dataindsamling.
 • Involverende teorier for innovation, co-creation og kommunikationsstrategi.
 • Netværksteori med særligt fokus på Latour og ANT
 • Videoetnografi og visuel antropologi
 • Teorier om teknologi, fx STS, HCI / HRI

For tiden er jeg involveret i forskningsprojekter der undersøger blindes adfærd og udvikling af teknologi til blinde. Jeg er med i et større projekt omkring video-medieret interaktion i offentlige og private virksomheder. Og jeg er meget optaget af det, man kan kalde radikal digitalsering, der bla. handler om interaktion mellem kunstig intelligens og mennesker
 

 

ID: 21228999