Camilla Bruun Eriksen

Camilla Bruun Eriksen

Postdoc

Mit teoretiske fundament er kulturvidenskabeligt i bred forstand og som udgangspunkt baseret på kritisk teori, herunder særligt poststrukturalistisk feministisk teori og affektteori. Jeg har siden min studietid fundet viden og inspiration i forskellige feministiske og kønsforskningsinformerede ’strømninger’ såsom queer, crip og fat teori, og har blandt andet brugt temaer som sundhed, magt, køn og seksualitet som analytiske nøgler i forhold til emner, der rækker på tværs af det (smalle) æstetiske kulturbegreb og (den brede) hverdags- og populærkultur. Mine analyser bygger således på en bred analytisk tilgang til samtidskulturelle og kulturhistoriske emner, medier, fænomener, institutioner og teknologier.

ID: 51516519