Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Lian Malai Madsen

Lian Malai Madsen

Lektor

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

    Emil Holms Kanal 2, 2300 København S, Bygning: 22.4.43 i forbindelse med vejledning ellers i 27.5.43

    Telefon: +45 35 32 83 19

Jeg interesserer mig for hvordan meningsskabelse og interpersonel forståelse i konkrete kommunikationssituationer hænger sammen med mere vidtrækkende sociokulturelle og sproglige processer, og jeg er særligt optaget af sprogbrug og kommunikation under de kulturelt og sprogligt mangfoldige forhold der gør sig gældende i senmodernitetens storbysamfund.

Aktuel forskning

Jeg er tilknyttet forskningsgruppen Københavnerstudier i hverdagssprogning og arbejder i øjeblikket med betydningen af køn, etnicitet og sociale statusrelationer for sociale og sproglige forskelle i nutidens storby.

Ny bog: Fighters, Girls and Other Identities: Sociolinguistics in a martial arts club

http://www.multilingual-matters.com/display.asp?k=9781783093984

jacket Image for Fighters, Girls and Other Identities

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser på uddannelsen i sprogpsykologi bl.a. i Indføringsmodulet: Det tværvidenskabelige grundlag og sprogpsykologisk analyse. Jeg underviser også på danskuddannelsen i sprogfagene samt i valgfag, særligt studerede emner og overbygningskurser om socialisering, sprog og samfund, flersprogethed, identitet og magt. 

I efteråret 2015 underviser jeg på faget Sprogets magt og magtens sprog...

Jeg vejleder gerne alle former for interaktionsanalytiske, diskursanalytiske og sociolingvistiske BA-opgaver og specialer, men har en særlig interesse for børn og unges sprogbrug, populærkultur og fritidsfællesskaber, identitetspraksisser, kulturel mangfoldighed og uddannelseinstitutioner.

ID: 7816