Simon Bierring Lange

Simon Bierring Lange

Ph.d. stipendiat

Simon Bierring Lange er ph.d.-studerende ved Centre of Interaction Research and Communication Design. 

Primære forskningsområder

  • Interaktionsanalyse med særlig fokus på multimodalitet
  • Videomedieret interaktion i professionelle settings
  • Samtaleanalyse med særligt fokus på institutionel og professionel interaktion og rådgivning herom, f.eks. Video Learning og Videobased Reflection on Team Interaction (ViRTI-metoden)
  • Jeg har tidligere beskæftiget mig med sociolingvistik, samtalegrammatik og formidlingsdidaktik.

Aktuel forskning

Videomedieret interaktion i professionelle settings

Min ph.d. er en del af det Velux-støttede projekt: "Video mediated interaction in professional settings". Projektet undersøger professionelles brug af videomøder inden for telemedicin og internationale teams. Projektets formål er at skabe viden om, hvordan man optimerer interaktionen og den gode relation i videomøder i en række forskellige settings.

Smart glasses til blinde og svagsynede 

I 2016 - 2017 arbejde jeg på projektet Technology Enhanced Vision for Blind and Visually Impaired Individuals. Sammen med Brian Due, adjunkt ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og Ron Kupers, professor ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, undersøgte jeg blinde og svagsynedes interaktion og kognition ved brug af smartglasses og anden moderne computerteknologi i dagligdags settings. Projeket er støttet af Synoptikfonden og løber indtil juni 2017.

Innovation og organisationsudvikling

Som et løbende projekt siden 2013 har jeg sammen med Brian Due undersøgt interaktionelle praksisser i organisationer og teams. Projektet går ud på at undersøge, hvordan video kan bruges til at analysere og give feedback tilbage til praktikere i forskellige organisationer.  Fokus er ofte på forandring, innovation, beslutningsprocesser, osv. Vi har i løbet af projektet udgivet forskellige modeller for feedback til praktikere (f.eks. Videobased Reflection on Team Interaction (ViRTI-metoden) og Video Learning.)

ID: 123755414