Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Liv Otto Hassert

Liv Otto Hassert

Erhvervs-ph.d.

Liv Otto Hassert er ErhvervsPhD-studerende ved Københavns Universitet og på Maersk Line IT. Hendes forskning fokuserer på lokal og distance ledelse og kompleksiteten ved teamwork i globale, distribuerede, virtuelle IT projektteams. Forskningen er en empirisk undersøgelse, der omfatter kvalitative data fra Danmark, England, USA og Indien. Hassert er specialiseret inden for områderne organisationskommunikation, professionel interaktion forskning i ledelse og arbejdslivstudier. Hun har en kandidat i Kommunikation fra Københavns Universitet og en bachelor i Kommunikation og Arbejdslivsstudier fra Roskilde Universitet. Hun har fokuseret sine studier på professionel interaktion, leder-medarbejderrelationer, organisations- og arbejdslivsforskning. I st kandidatafhandling undersøgte hun samarbejdet mellem to interkulturelle samarbejdspartnere og betydningen af ​​forskellige identitets- og interaktionsnormer og mødekulturer. Gennem hendes studier har Hassert fået megen erfaring med kvalitative dataindsamlingsmetoder og Conversation Analysis (CA), og dette danner også fundamentet i hendes nuværende forskning om ledelse i globale, virtuelle projekt indstillinger.

Aktuel forskning

Hasserts Ph.d.-forskning fokuserer på lokal og distance ledelse i globale, virtuelle IT projektteams. Det er et eksplorativt, empirisk studie, som inkluderer en bred vifte af kvalitativ data fra Danmark, UK, US og Indie, og der anvendes en kommunikativ tilgang til ledelsesforksning. 

Primære forskningsområder

Ledelse i globale projektteams

ID: 125765205