Beeke Stegmann

Beeke Stegmann

Postdoc

Medlem af:

    Min forskning fokusserer på skandinaviske håndskrifter, deres produktion, transmission og reception. Jeg arbejder med både middelalderlige håndskrifter og manuskripter fra efter reformationen, og jeg undersøger dem ud fra et kodikologisk, materialfilologisk samt bog- og samlingshistorisk perspektiv. For eksempel arbejder jeg med forandrede og omstrukturerede håndskrifter og interesserer mig for bogproduktionen i Island i det 14. århundrede. I min forskning kombinerer jeg traditionelle kodikologiske metoder med nyere tekniske muligheder, for eksempel mutli-spektral skanning og digitale analysemthoder (Digital Humanities). For tiden arbejder jeg desuden på en infrastruktur til en ny digital udgivelseserie for nordiske håndskrifter.

    Jeg bruger elektroniske redskaber som XML og XSLT og søger at fremme deres brug for håndskriftstudier. Ved siden af at være involveret i en digital katalog for håndskrifter i Saint Catherine's kloster (Sinai) samarbejder jeg med online-katalogen for islandske håndskrifter handrit.org og er medlem i Menota-rådet og dess redaktionskomite for en ny version af håndbogen for elektronisk kodning af middelalderlige nordiske primærkilder.

    Min ph.d.-afhandling hed Árni Mangússon's rearrangement of paper manuscripts. Den er en undersøgelse af håndskrifter fra det 17. og tidlige 18. århunderde, som Arne Magnusson har opdelt og sammensat på nye måder. Hans aktivitet er dog skjult, fordi bibliotekarer og konservatorer senere har skilt de forskellige dele fra hinanden igen, så de enkelte dele i dag ofte er katalogiseret og indbundet hvert for sig. Derfor bliver Arnes aktivitet tit omtalt som adskillelse, mens det i langt de fleste tilfælde handler om omstrukturering. Med hjælp af kodikologiske analyser og et gammelt katalog fra tiden lige efter hans død, forfølger jeg disse manuskripters fysiske historie. Afhandlingen undersøger omfanget af reorganiserede håndskrifter, Arnes arbejdsmetoder og hans motivation for at fysisk forandre så mange af håndskrifterne i sin samling. Et korpus af 114 papir håndskrifter er blevet analyseret og katalogiseret i detalje. Håndskriftbeskrivelserne så vel som mange visualseringsgrafer er tilgængelige på www.chopandchange.nfi.ku.dk.

    ID: 40909799