Christian Steentofte Andersen

Christian Steentofte Andersen

Ph.d.-stipendiat

Jeg er ph.d.-stipendiat ved Nordiske Studier og Sprogvidenskaber på Københavns universitet

I min nuværende forskning undersøger jeg, hvordan  de sociale og rumlige udfordringer, der er opstået i kølvandet på de heftige forandringer, København har undergået de sidste 20-30 år, bliver behandlet litterært af blandt andre Lone Aburas, Jan Sonnergaard og Søren Ulrik Thomsen. Jeg er i denne sammenhæng særligt optaget af begrebet gentrificering; et begreb, der bl.a. omhandler, hvordan byen er blevet hovedscenen for en ny urban middelklasse, der former byen i sit eget billede – måske på bekostning af de ældre beboere og lavere klasser. 

Derudover interesserer jeg mig for eksperimenterende roman- og hybridformer, og jeg har tidligere skrevet om blandt andre Ursula Andkjær Olsen og den svenske forfatter Andrzej Tischý.  

ID: 247673557