Kathrine Lund Hansen

Kathrine Lund Hansen

Ph.d. stipendiat

Jeg undersøger, hvad der er på spil i relationer og samtaler for voksne efterladte i sorg. 
 
De relationer, efterladte indgår i, har vist sig at have en vigtig betydning for deres sorgproces. Imidlertid fortæller mange mennesker i sorg, at den sociale støtte i deres netværk er udfordret af deres tab. Det er svært at forklare andre om tabet og skabe et rum for samtale og forståelse for det, man gennemgår. Omvendt er sorggrupper stigende populære og mange efterladte fortæller, at sorggrupper er lindrende og meningsfulde at deltage i. Det tyder derfor på, at der er et særligt relationelt potentiale i sorggruppen. Et potentiale, som jeg i projektet skal undersøge, kvalificere og konkretisere nærmere, og derigennem bidrage med ny viden om, hvad der er af potentialer og udfordringer i relationer og samtaler om sorg.
 
Projektets primære data består af lydoptagelser fra tre sorggruppeforløb (ca. 15-20 sorggruppesamtaler) i Danmark, og projektet anlægger i udgangspunktet en konversationsanalytisk tilgang. Denne tilgang i sorgforskningen er ny. Eksisterende sorgforskning i social støtte og sorggrupper baserer sig på kvantitative studier eller på interviewstudier, der hhv. fokuserer på målbare effekter af social støtte på symptomniveau eller på de oplevelsesmæssige kvaliteter, deltagerne kan redegøre for efter at den sociale støtte har fundet sted. Der findes endnu ingen studier, som har undersøgt de kommunikative processer involveret i social støtte, mens de udfolder sig i situeret praksis. 
 
Jeg supplerer det konversationsanalytiske perspektiv med et fokus på deltagernes oplevelsesperspektiv af sorggruppen via interviews. Formålet er at få indblik i, hvordan deltagerne oplever samtalerne i sorggruppen for mere præcist at skabe viden om, hvilke aspekter af samtaler, der opleves støttende – eller det modsatte. 
 
Jeg håber, at projektet formår at bidrage til sorgforskningen med ny teoretisk og interaktionsbaseret viden om, hvad der er på spil i de sociale og samtalemæssige processer i sorgen. Jeg håber, at denne viden kan bidrage til, at voksne efterladte i fremtiden kan opnå bedre samtaler og relationer i deres sorgproces – også uden for sorggruppen. Derudover håber jeg, at projektet vil bidrage med en teoretisk og metodisk udvidelse i forståelsen og undersøgelsen af social støtte i sorgforskningen. Der har hidtil primært været fokus på den støttende parts handlinger i forståelsen af sociale støtte, altså hvordan den støttende part hensigtsmæssigt møder den sørgende. Social støtte forstås imidlertid i projektets optik som et interpersonelt og dialogisk fænomen. Det dialogiske perspektiv på social støtte indebærer, at begge parters kommunikative handlinger har betydning for mulighederne for at opnå social støtte. Projektet fokuserer derfor ligeledes på den sørgendes egen rolle i mulighederne for at opnå social støtte – et fokus der har været mere fraværende i sorgforskningen, og som jeg håber projektet kan være med til at skabe en bevidsthed om i forskningen og i praksis.
 
Projektet er et samarbejde mellem mig som ph.d.-stipendiat, lektor i sprogpsykologi Christina Fogtmann Fosgerau og Mai-Britt Guldin, professor i rehabilitering og palliation og forskningsleder på REPHA, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.  

ID: 283358011