Kristiane Hauer

Kristiane Hauer

Ekstern lektor

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

    Emil Holms Kanal 2, 2300 København S, Bygning: 22.4.50

    Telefon: +45 35 32 78 11

Læsning og fordybelse

– En undersøgelse af romanlæsning i 8. klasse med særlig fokus på relationen mellem dybdelæsning og faglig fordybelse

Mit ph.d.-projekt undersøger forholdet mellem læsning og fordybelse teoretisk og empirisk; det sidste ved at se nærmere på hvordan elever i 8. klasse læser romaner i skolen.

I projektet er jeg særlig interesseret i den læseoplevelse og opmærksomhed, der knytter sig til læsning af længere skønlitterære tekster, men også mere generelt i relationen mellem læsning og fordybelse.

Den empiriske del af projektet udforsker bl.a., hvorvidt romanlæsning i skolen har potentiale til at være en aktivitet, der styrker elevernes læsekompetence, når det gælder dybdelæsning – dvs. den koncentrerede, fokuserede og vedholdende læsning af længere, sammenhængende tekster af en vis kompleksitet. Desuden undersøger jeg, hvorvidt der kan iagttages en sammenhæng mellem elevernes dybdelæsningskompetence og generelle faglige fordybelse.

Med afsæt i mit empiriske materiale ønsker jeg i projektet at behandle og diskutere forholdet mellem opmærksomhed og læsning, læsning og digitalt mediebrug, unges læselyst og læsevaner, litteraturens status og betydning i danskfaget og mulighedsbetingelserne for faglig fordybelse i det danske skolesystem.

Se mere på min hjemmeside: www.kristianehauer.dk

ID: 186897311