Solvej Helleshøj Sørensen

Solvej Helleshøj Sørensen

Ph.d.-stipendiat

Ph.d.-projekt: Kommunikative udfordringer for sygeplejersker fra lande udenfor EU/EØS i Danmark

Vejleder: Martha Sif Karrebæk

Et sproglig etnografisk projekt, der undersøger sprogets rolle i rekrutteringen, ansættelsen og fastholdelsen af sygeplejersker fra lande udenfor EU/EØS på danske hospitaler.

Jeg har tidligere arbejdet med sociolingvistiske perspektiver på retssalstolkning som videnskabelig assistent i INTERPRETING-projektet.

Primære forskningsområder

Sociolingvistik

Flersprogethed

Sprog på arbejde

Sprog og globalisering

Sproglig kommodificering

Sproglig etnografi

Migration

Udenlandsk sundhedspersonale

ID: 247671667