Mads Nielsen

Mads Nielsen

Ph.d. stipendiat, Ph.d.-stipendiat

Medlem af:

  Jeg laver en ph.d. på det DFF-finansierede projekt GreenGram (PI: Kasper Boye). Vi undersøger afasi i kalaallisut (vestgrønlandsk). Mit projekt er særligt fokuseret på

  • at vurdere syntaktiske og morfologiske færdigheder hos agrammatiske talere,
  • at lave en typologisk holdbar og empirisk efterprøvelig definition af såkaldte leksikalske affikser,
  • at sammenligne afvigelser (eller mangel på samme) i agrammatisk tale og børns tale.

  Interesseområder

  • grammatik i et typologisk og funktionelt perspektiv
  • børnesprog
  • sprogbrug i autisme
  • forståelse af selv, andre og verden
  • design af test og eksperimenter

  ID: 304200411