Daniel Nikolaj Madsen

Daniel Nikolaj Madsen

Ph.d.-stipendiat

Jeg arbejder på en ph.d. angående højreekstreme manifester, der er udgivet i forbindelse med masseskyderier og terrorangreb. Projektet har et særligt forkus på hvordan forestillinger om natur, klima og miljø optræder i teksterne. Projektets vil aktivere genreteori og andre litterære analysestrategier, for at opnå bedre forståelse af denne specifikke type tekst.

 

Projektet vil bl.a. 

  • bruge genreteori til at forstå manifesternes interne relation, samt deres ideologiske ophav. 
  • undersøge sammenhængen mellem tekstlig produktion og de voldelige handlinger.
  • undersøge hvilken rolle natur, klima og miljø har i teksterne, dvs brugen af fascistisk natursyn, også kaldet økofascisme. 

Interesseområder

  • genreteori.
  • intersektionel affektteori.
  • politiske, litterære og avantgarde manifester.
  • forholdet mellem sprog og vold.
  • økofeminisme, økomarxisme og økofascisme.

ID: 365537056