Sophie Wennerscheid

Sophie Wennerscheid

Lektor

Mit arbejdsområde ligger i krydsfeltet mellem litteratur, subjektsfilosofi og kønsstudier. Jeg er især interesseret i, hvordan litterære tekster og andre kunstværker fremstiller menneskets sanselige og intellektuelle forhold til sig selv på den ene side og til omverden på den anden side. Teoretisk formuleret er det altså subjektets tilblivelse – og i nyere tid dets decentrering og opløsning – der fængsler mig. Mit fokus ligger for nærværende på samtidslitteratur og -film, men ellers også på 1800-tallet (især Kierkegaards forfatterskab) og 1900-tallet. Jeg har erfaring med forskellige former af samarbejde og synes det er vigtigt og inspirerende at formidle litterær viden ud over den akademiske verden: paneldiskussioner, litteraturformidling, radiobidrag m.v. 

Interesseområder

Subjektsteori

Kønsstudier

Litteraturteori & medieteori

Intertekstualitet & intermedialitet

Litteraturhistorie & kulturhistorie

Pt særlig science-fiction-litteratur og -film, økokritik, teknologi

 

Primære forskningsområder

Søren Kierkegaards forfatterskab. Det som særlig interesserer mig i Kierkegaards værker, er forholdet mellem angst og begær. I min bog Das Begehren nach der Wunde. Religion und Erotik im Schreiben Kierkegaards(2008) kombinerer jeg en postmoderne filosofisk tilgang med en litteraturvidenskabelig og kønsteoretisk analyse, for at vise, hvordan Kierkegaard i sine skrifter kredser om såret som metafor og udvikler denne til en filosofisk teori om det ikke-identiske subjekt.

Forestillinger om kraft i nordisk litteratur. Min bog’Close your Eyes’. Phantasmen der Kraft in der skandinavischen Literatur der Moderne(2014) er præget af min interesse for forestillinger om ’det ubevidstes kræfter’ inden for nordisk og tysk litteratur, filosofi og naturvidenskab. Med udgangspunkt i en videnskabsteoretisk metode demonstrerer jeg, hvordan et idealistisk kraftbegreb bliver revideret og erstattet med en mere ambivalent opfattelse af kraft som en irrational og fantasmagorisk koderet proces. 

Teknologi og seksualitet. Min bog Sex machina. Zur Zukunft des Begehrens(2019) drejer sig om aktuelle forestillinger om teknologi, krop og begær. Med udgangspunkt i aktør-netværk-teori har jeg undersøgt, hvordan menneske og maskine ikke længere kan betragtes som to adskillige enheder, men at begge dele påvirker hinanden. 

Aktuel forskning

Teknologi og økologi i nordisk ”spekulativ fiktion”

Min aktuelle forskning handler om teknologi og økologi i Skandinavien. Jeg undersøger, hvordan nordisk samtidslitteratur og -film problematiserer både teknologiske og økologiske forandringer – og hvordan disse forandringer er forbundet med følelser af uhygge, uoverskuelighed og ukontrollerbarhed. Metodisk er projektet kendetegnet ved en medieøkologisk tilgang, der fokuserer på mediernes samspil med mennesker, teknik, natur og dyr. Man møder i værkerne forskellige ikke-mimetiske refeksioner over menneskets og andre væseners fremtid i den antropocæne tidsalder. Jeg foreslår at samle dem under genrebetegnelsen ”spekulativ fiktion”

Undervisnings- og vejledningsområder

Litteraturanalyse og litteraturhistorie

Jeg tilbyder vejledning inden for dansk og nordisk litteraturhistorie fra 1700-tallet til i dag og er særlig interesseret i projekter og specialer på tværs af en række felter som litteratur, film, kønsstudier, kulturvidenskab, medieteori og filosofi.

ID: 224983099