Klaus Kjøller

Klaus Kjøller

Lektor emeritus

Aktuel forskning

Mine forskningsmæssige hovedinteresser er pressens formidling af den politiske virkelighed, politisk sprogbrug, sprog og virkelighed, argumentation, manipulation og image. Desuden særligt: Hvordan sprog- og kommunikationsrådgiveren bedst får klientorganisationen til at ændre uhensigtsmæssig adfærd. Tilstræbt altomfattende liste over den faglitteratur jeg har frembragt, findes her. Læs mere, bl.a. om "Min profil som universitetslektor" og "Popularisering: jagten på den almindelige dansker" her.

Undervisnings- og vejledningsområder

Vejledningsområder

Jeg vejledte især i opgaver som omfattede sproglig rådgivning og kommunikationsanalyse. Andre stikord var massekommunikation, politisk kommunikation, interaktion, kulturanalyse, organisation, ledelse, ideologi, indoktrinering, indholdsanalyse, sprogfilosofi. Hvordan vejledte jeg? Se oversigt over vejledning. Her kan du bl.a. også se indholdsresumeer af specialer jeg har vejledt.

Tidligere undervisning

Jeg var koordinator for BA-tilvalgsuddannelsen Sprog- og kommunikationsrådgivning til 2015. Derfor er meget af min undervisning og vejledning faldet inden for dette område. Se Sprog- og kommunikationsrådgivning

ID: 11523