Bettina Perregaard

Bettina Perregaard

Lektor

Aktuel forskning

Forsker i sproglig socialisation og i narrativitet.  Jeg er især optaget af det teoretiske, metodologiske og analytiske grundlag for beskrivelsen af børns tidlige sproglige socialisation i hjem og skole. Sammen med Dorthe Duncker og forskergruppen 'Sprog i tid og kontekst' har jeg afsluttet et tre-årigt FKK-finansieret forskningsprojekt i sproglig konventionsdannelse. Mit bidrag er først og fremmest et større socialisationsteoretisk værk (disputats): 'Vær i verden. Intentionelle og interaktionelle mønstre i barnets hverdagsliv' (2016). Efteråret 2018 var jeg Fulbright-stipendiat ved University of California, Berkeley, hvor jeg var tilknyttet Department of Scandinavian med et forskningsprojekt, der har titlen Space, Time, Self, and Voice in Interdisciplinary Narrative Research.

Primære forskningsområder

Sproglig socialisation, narrativitets- og skriftsprogsforskning. Har skrevet ph.d.-afhandling om L.S. Vygotskys sprogpsykologi og den heraf afledte forskning i sammenhængen mellem (børns) tale- og skriftsprog. Har udgivet bøgerne Forskning og undervisning i skriftsprog (2002); Må vi skrive på vores historie? Børns organisering og udnyttelse af skriftsprog (2003); Pædagogisk sprogforskning (2004); Samtalen i psykoterapi (2007), Vær i verden. Intentionelle og interaktionelle mønstre i barnets hverdagsliv (2016), Narrativitet mellem sprog, handling og selv (2016) samt en række artikler inden for de emneområder, der indkredses nedenfor.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser på grunduddannelse og overbygning inden for danskfaget og på kandidatuddannelsen i sprogpsykologi og fungerer som BA-, speciale- og ph.d.-vejleder inden for sproglig socialisation, skriftsprogstilegnelse og skriftsproglig udvikling, narrativitet og selv, privat og institutionel samtalepraksis (middagsbordssamtaler, klasseværelsesinteraktion, forældremøder, andre former for konsultationer med børn, psykoterapi mm.). Er videnskabsteoretisk og -historisk interesseret og især optaget af den tværdisciplinære beskæftigelse med sprog, der inddrager og diskuterer fænomenologisk, udviklingspsykologisk, antropologisk og kognitionsvidenskabelig teori og metode.

ID: 8201