Bettina Perregaard

Bettina Perregaard

Lektor

Aktuel forskning

Forsker i sproglig socialisation og i narrativitet.  Jeg er især optaget af det teoretiske, metodologiske og analytiske grundlag for beskrivelsen af børns tidlige sproglige socialisation i hjem og skole. Sammen med Dorthe Duncker og forskergruppen 'Sprog i tid og kontekst' har jeg afsluttet et tre-årigt FKK-finansieret forskningsprojekt i sproglig konventionsdannelse. Mit bidrag er først og fremmest et større socialisationsteoretisk værk: 'Vær i verden. Intentionelle og interaktionelle mønstre i barnets hverdagsliv' (under udgivelse). Jeg har netop færdiggjort et manuskript til en lærebog om narrativitet (under udgivelse).

Primære forskningsområder

Sproglig socialisation, narrativitets- og skriftsprogsforskning. Har skrevet ph.d.-afhandling om L.S. Vygotskys sprogpsykologi og den heraf afledte forskning i sammenhængen mellem (børns) tale- og skriftsprog. Har udgivet bøgerne Forskning og undervisning i skriftsprog (2002); Må vi skrive på vores historie? Børns organisering og udnyttelse af skriftsprog (2003); Pædagogisk sprogforskning (2004); Samtalen i psykoterapi (2007) samt en række artikler inden for de emneområder, der indkredses nedenfor.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser på grunduddannelse og overbygning inden for danskfaget og på kandidatuddannelsen i sprogpsykologi og fungerer som BA-, speciale- og ph.d.-vejleder inden for sproglig socialisation, skriftsprogstilegnelse og skriftsproglig udvikling, narrativitet og selv, privat og institutionel samtalepraksis (middagsbordssamtaler, klasseværelsesinteraktion, forældremøder, andre former for konsultationer med børn, psykoterapi mm.). Er videnskabsteoretisk og -historisk interesseret og især optaget af den tværdisciplinære beskæftigelse med sprog, der inddrager og diskuterer fænomenologisk, udviklingspsykologisk, antropologisk og kognitionsvidenskabelig teori og metode.

ID: 8201