Erik Skyum-Nielsen

Erik Skyum-Nielsen

Lektor

 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

  Emil Holms Kanal 2, 2300 København S, Bygning 22, Bygning: 022-4-48

  Telefon: +45 35 32 93 08Mobil: +45 29 25 86 04

Primære forskningsområder

 • Moderne dansk og nordisk litteratur
 • Genreteori, herunder især novelle- og lyrikteori
 • Oversættelsesstudier og oversættelsesteori
 • Klassikere og kanonproblemer

Aktuel forskning

Flerstemmig og flerfokal fortælling i nyere dansk prosa

Boghistoriske og oversættelseshistoriske undersøgelser i Knut Hamsuns "Sult" i 1890, 1899 og 1934 - samt oversat til dansk ved Kim Leine i 2013

Per Højholts roman "Auricula" (2001) i genetisk belysning

Dansk litteraturkritik i det 20. århundrede

Dansk litterær oversættelseshistorie

Island i dansk litteratur

Kollegiet Regensen i litteraturen

Undervisnings- og vejledningsområder

UNDERVISNINGSOMRÅDER:

 • Litteraturanalyse (BA-niveau)
 • Moderne litteratur og litteraturteori (BA-niveau)
 • Novelleanalyse og -teori (BA- og KA-niveau)
 • Moderne dansk lyrik og prosa (KA-niveau)
 • Islandsk litteratur, ældre såvel som moderne (KA-niveau)
 • Verdenslitterære klassikere og deres nedslag i dansk litteratur (BA- og KA-niveau)
 • Litteraturkritik og kritikhistorie (KA-niveau)

VEJLEDNING

Under min nuværende ansættelse, dvs. siden 2003, har jeg fungeret som vejleder på en lang række bachelorprojekter og (til og med august 2018) på over 80 hovedfagsspecialer, næsten alle i Dansk, og langt de fleste litterære.

VEJLEDNINGSOMRÅDER:

1) Det 20. og 21. århundredes litteratur, prosa såvel som lyrik, og ikke bare dansk, men også færøsk, islandsk, norsk og svensk   

2) Klassiker- og kanonproblemer

3) Oversættelsens teori og praksis

4) Genreteori, især novelleteori

5) Didaktik og litteraturpædagogik

VEJLEDNINGSPROCESSEN:

Vejledningsforløbet indledes gerne med en sonderende samtale. Hvis den studerende allerede da er nogenlunde sikker på, hvor han eller hun vil hen med projektet, kan der ved næste møde forelægges a) problemformulering, b) udkast til indledning og c) foreløbig litteraturliste. Ved den lejlighed underskrives ved specialer ofte specialekontrakten.

Under den studerendes videre skriveproces holder vi som regel tre vejledningsmøder, hvortil opgave- eller specialeskriveren mindst to dage i forvejen har sendt (pr. e-mail) eller i dueslag afleveret et delmanuskript. Jeg foretrækker at kunne gå ud fra hele kapitler, som opgave- eller specialeskriveren selv anser for færdige, frem for at blive inddraget for nært i skriveprocessen. Men til gengæld plejer jeg at give udførlige kommentarer, både indholdsmæssigt og sprogligt-formelt.

ID: 5717