Tobias Skiveren

Tobias Skiveren

Lektor

Min primære forskningsinteresse angår forholdet mellem moderne dansk litteratur (1870-) og nymaterialistisk filosofi. Igennem årene har jeg i den forbindelse også arbejdet med emner som postkritik, økokritik, posthumanisme, sygdomsfortællinger, kritiske hvidhedsstudier samt feministisk og queerteoretisk litteraturkritik. Disse studier er blevet udgivet både i engelske og danske bøger og artikler, herunder i tidsskrifter som New Literary History, Environmental Humanities, Theory, Culture & Society, Literature and Medicine, Utopian Studies og Theory & Event, og min ph.d.-afhandling, der handlede om en kropslig vending i samtidslitteraturen, udkom i 2020 på forlaget Spring med titlen Kødets Poiesis. Kropumulige kroppe i ny dansk litteratur. Flere af disse studier er blevet oversat - til fransk, dansk og kinesisk.

Min aktuelle forskning handler om at udvikle en grøn litteraturhistorie og didaktiske principper for dens implementering i gymnasieskolen. Den grundlæggende idé er at bruge danskfagets litteraturundervisning til at kultivere befolkningens såkaldte ”økoliteracy”. Projektet har titlen ”Environmental Literacy in L1 Education: Greening Danish Literary History” og befinder sig således i krydsfeltet mellem økokritik, litteraturhistorie og litteraturdidaktik. Det udføres af Louise Bang, postdoc ved Center for gymnasieforskning på SDU, samt tre aktive gymnasielærere og ledes af undertegnede. Projektet finansieres af en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond (forskningsprojekt 1, tematisk), som løber i perioden 2023-2025.

Jeg har for nyligt afsluttet et toårigt forskningsprojekt om litterære sygdomsfortællinger fra de nordiske velfærdsstater. Studiet trak på en kombination af narrativ medicin, affektstudier og kritisk teori og udmøntede sig bl.a. i artiklen "The Doxa of Dignity: Dying well with Susan Sontag and Maria Gerhardt" (i Literature and Medicine 42(2), 2024). Projektet blev finansieret af en individuel toårig bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond (international postdoc) og indebar et længere ophold på Universitetet i Oslo.

Jeg er derudover hovedredaktør for Passage - tidsskrift for litteratur og kritik.

Projekter og bevillinger

PI: "Environmental Literacy in L1 Education: Greening Danish Literary History" (DFF, forskningsprojekt1, tematisk)

PI: "Neoliberal Misfits: Literary Illness Narratives from the Nordic Welfare States" (DFF international postdoc)

Medansøger: "Young Literary Practices" (PI Lektor Stefan Kjerkegaard, DFF forskningsprojekt2)

Medansøger: "The Science of Fiction" (PI Lektor Simona Zetterberg-Nielsen, DFF forskningsprojekt1)

Medansøger: "The Rise of Science and Fiction during the Danish Enlightenment (SAF)" (PI: Lektor Simona Zetterberg-Nielsen, VELUXs Humantisitiske kernegruppe)

 

Monografier

Skiveren, Tobias. 2020. Kødets Poiesis. Kropumulige kroppe i ny dansk litteratur. Hellerup: Forlaget Spring.

Skiveren, Tobias og Martin Gregersen. 2016. Den materielle drejning. Natur, teknologi og krop i (nyere) dansk litteratur. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Skiveren, Tobias og Martin Gregersen. 2015. Eske K. Mathiesen. En monografi. København: Forlaget Arena.

Skiveren, Tobias og Martin Gregersen. 2013. Det åbne redskabsskur. Hovedstrømninger i det nye årtusindes danske forfatterskolelitteratur. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Udvalgte publikationer

 1. Postcritique and the Problem of the Lay Reader

  Skiveren, Tobias, 2022, I: New Literary History. 53, 1

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 2. Fictionality in New Materialism: (Re)Inventing Matter

  Skiveren, Tobias, 2022, I: Theory, Culture and Society. 39, 3, 16 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 3. Udgivet

  New Materialism and the Eco-Marxist Challenge: Ontological Shadowboxing in the Environmental Humanities

  Skiveren, Tobias, jul. 2023, I: Environmental Humanities. 15, 3

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 4. Accepteret/In press

  The Doxa of Dignity: Dying Well with Susan Sontag and Maria Gerhardt

  Skiveren, Tobias, 2024, (Accepteret/In press) I: Literature and Medicine. 42, 2

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

ID: 334156423