Christina Fogtmann Fosgerau

Christina Fogtmann Fosgerau

Professor

Jeg arbejder empirisk og teoretisk med forståelser mellem mennesker i interaktion. Særligt er jeg interesseret i de forståelsesprocesser der relaterer sig til at forstå hinandens mentale tilstande; tanker, følelser, behov, intentioner. Jeg interesserer mig især for hvordan sådanne forståelsesprocesser udspiller sig i kommunkation mellem sundhedsprofessionelle og patienter, og jeg undersøger hvilke konsekvenser det har for behandlingen af patienten at den sundhedsprofessionelle er - eller ikke er - i stand til at forstå patientens mentale tilstande. I sammenhæng med dette fokus arbejder jeg løbende på at afprøve og etablere metoder der kan være med til at udpege sådanne kommunikative forståelsesprocesser. Det indebærer at jeg kobler psykologiske teorier om forståelse af mentale tilstande med interaktionsanalytiske og lingvistiske metoder. Samtidig er jeg også dybt interesseret i at arbejde med at opøve sundhedsprofessionelles evne til at forstå hvad der foregår i patienten men også i den sundhedsprofessionelle selv i mødet med patienten.

 

Aktuel forskning

 • Patient-centrering på apoteket: Sammen med kolleger fra SUND, Pharmakon og Danmarks Apotekerforening undersøger jeg møder mellem apotekspersonale og patienter i apotekets skranke med henblik på at øge apotekspersonalets inddragelse af patienten i samtaler om patientens lægemiddelbrug. Målet er at at bruge den ressource danske apoteker og apotekspersonale udgør således at apoteket kan blive et sted hvor patienters mange lægemiddelrelaterede problemer identificeres og løses.
 • Tele-sundhedskommunikation: Som en del af et stort internationalt forskningsprojekt - From Bump to Baby - undersøger jeg fra psykologisk, interaktionsanalytisk og lingvistisk perspektiv sundhedskommunikation der foregår online via app. Fokus er på at undersøge hvordan online-interaktion med sundhedsprofessionelle kan bidrage til at ændre patienters sundhedsadfærd.
 • Sorg i samtaler og relationer: Sammen med sorgforsker Mail-Britt Guldin og Kræftens Bekæmpelse undersøger jeg samtalers og relationers betydning for sørgende. Gennem interaktionsanalyse af sorggruppemøder ønsker vi at få en dybere forståelse af hvordan og hvorfor dét at samtale med andre kan virke lindrende for sørgende. 

Primære forskningsområder

 • Forståelser og forståelsesudfordringer
 • Mentaliseringsteori
 • Udpegning af mentaliseringsprocesser gennem interaktionsanalytiske metoder
 • Emotioner i interaktion
 • Sorg i samtaler og relationer
 • Læge-patient interaktion
 • Interaktion mellem anbragte børn og unge og deres plejere
 • Video-stimuerede interview
 • Psykodynamiske teoridannelser og interaktionsanalyse

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning

Jeg underviser bredt inden for sprogpsykologiens områder, men især i

 • Sprogpsykologisk kommunikationsanalyse, herunder metoderne systemisk funktionel lingvstik, konversationsanalyse og diskursanalyse
 • Indføring i sprogpsykologi - forståelsens psykologi, herunder i mentaliseringsteori, theory of mind, psykodynamiske teoridannelser, tilknytningsteori, kognitionspsykologi

Vejledning

Jeg vejleder inden for alle sprogpsykologiens områder, oftest i emner relateret til

 • mentaliseringsteori
 • følelser og emotioner
 • interaktionsanlyse
 • systemisk funktionel lingvistik
 • relationsdannelser
 • forståelsesudfordringer
 • psykodynamisk teori og interaktionsanalyse
 • tilknytningsteori

ID: 13512