Præsentation af afsluttende opgaver inden for fagområdet Dansk som andetsprog – Københavns Universitet

Forside > Kalender > 2017 > Præsentation af afslut...

Præsentation af afsluttende opgaver inden for fagområdet Dansk som andetsprog

Velkommen til dette gratis speciale- og projektseminar hvor udvalgte kandidater præsenterer deres afsluttende opgaver (specialeafhandlinger, master- og DAV-projekter) inden for fagområdet Dansk som andetsprog. Seminaret er tænkt som en platform for formidling af den faglighed som uddannelserne i dansk som andetsprog på Københavns Universitet repræsenterer og bidrager til at udvikle.

Seminaret henvender sig til alle med interesse for fagområdet: Danskuddannelsernes undervisere, ledere, censorer og igangværende såvel som kommende studerende. Der serveres kaffe og kage.

Seminaret er gratis, men tilmelding er nødvendig! Skriv til Casper Lindbad Andresen senest d. 22.10.2017. Husk at skrive "DsA-seminar 2017" i emnefeltet.

Program

 • 14.30: Velkomst
 • 14.35: Fire oplæg med efterfølgende spørgsmål og diskussion:
  - Leila Al-Zagheer Solgaard: Sprogtilegnelse gennem interaktion - En sammenlignende undersøgelse af sprogrelaterede episoder i gruppearbejde og plenum
  - Lene Ditlevsen: Sprogmentorforløb som led i udlændinges integration på danske arbejdspladser
  - Nassrin el Halawani: Lærerroller i undervisningen af traumatiserede kursister med særlig henblik på kursistmotivation
  - Jannie Henriksø: Motivation og digitale værktøjer i sprogundervisningen
 • 16:00-16:15: Pause
 • 16.15: "Poster session" indledt med fire mini-fremlæggelser og efterfølgende diskussion og spørgsmål ved oplægsholdernes stande:
  - Trine Holm: Mapping Abu: Eksplorativ undersøgelse af en DU1 kursist med langsom progression
  - Sara Akino: Læsning på et DU1-hold: Benspænd & Potentiale
  - Martin Carlshollt Unger: Sproglige behov i danskundervisningen: En studie om behovsafdækning i danskkurser
 • 16.50: Afrunding på seminaret og kom godt hjem