Distancens Patos

Reception for festskrift til Jan Rosiek

I anledning af, at professor i dansk litteratur Jan Rosiek dette efterår fylder 60 år, udgiver Anders Ehlers Dam og Marianne Stidsen festskriftet Distancens patos

Bogen udkommer 3. november 2017, og det markeres ved en reception på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Den holdes på instituttets administrationsgang, Søndre Campus Bygning 22, 2. sal.

Alle er velkomne!