ArcNames - Skandinavisk personnavnestof fra jernalder og vikingetid i arkæologisk belysning

Seminar med postdoc Laurine Albris, Universitetet i Bergen.

Personnavne overleveret fra jernalder og vikingetid i runeindskrifter og stednavne giver et interessant indblik i mentalitet og identitetsdannelse i Skandinaviens sene forhistorie. Samtidig er de en del af urgamle germanske personnavnesystemer med tråde tilbage til indoeuropæiske traditioner.

Se Laurine Albris' projektblot