Argentinadansk svanesang?

Anna Sofie Hartling forsvarer sin ph.d.-afhandling.

Resumé 

Mellem 1840'erne og 1930 udvandrede omkring 13.000 danskere til Argentina. En lille del af deres efterkommere taler stadig dansk i dag, og det er denne varietet af dansk, kaldet argentinadansk, som udgør ph.d.-afhandlingens undersøgelsesfelt.

Afhandlingen kontekstualiserer argentinadansk ved at opridse udvandringshistorien og give et omrids af varietetens nuværende fordeling blandt efterkommere og det brugsområde den har. Selve sprogformen analyseres særligt i forhold til leksikon, bl.a. med brug af en eksperimentel opstilling, og i forhold til ledstillingen i hovedsætninger som analyseres med brug af statistiske metoder.

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Tanya Karoli Christensen, forperson (Københavns Universitet)
  • Førsteamanuensis Toril Opsahl (Universitetet i Oslo)
  • Lektor Henrik Jørgensen (Aarhus Universitet)


Leder af forsvarshandlingen

  • Lektor Jan Heegård Petersen (Københavns Universitet)

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Emil Holms Kanal 2.