Den store omlægning af bebyggelsen omkring år 600

Foredrag i Navneforsknings seminarrække ved overinspektør, ph.d.  Jesper Hansen, Odense Bys Museer.

Oplæg

I ph.d.-projektet Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde (2013-2015) har jeg, på basis af fynske forhold, udarbejdet en ny generel model for landsbydannelsen i Sydskandinavien. I denne model fremstår perioden omkring 600 e.Kr. som den helt afgørende brydningstid hvor bebyggelsesorganisationen stabiliserer sig, og hvor ejerlavs- og herredsstrukturen formodentlig kommer til at ligne den struktur som vi kender fra de efterfølgende mange århundreder.

Denne overgang fra labil til stabil bebyggelse formodes altså at ske omkring 400 år før man tidligere har regnet med. Perioden er samtidig karakteriseret af en række markante historiske kriseforhold – klimabegivenheder, pest, migration etc. – som i de senere år er blevet kædet stadig tættere sammen med en stedvis befolkningstilbagegang i samme periode.

I foredraget vil jeg forsøge at give et bud på relevansen af de påpegede historiske kriser i forhold til bebyggelsesorganiseringen, ikke mindst set i forhold til hvordan det iagttagne arkæologiske fundmønster kan forklares med en omlægning af 'beskatningen' – tyngeforpligtelsen – i samme periode.

Derudover vil jeg give et bud på hvilke konsekvenser den ændrede forståelse af bebyggelsesdynamikken har for hvordan stednavnematerialet kan anvendes i bebyggelsesstudier fra jernalder og ældre middelalder.