Det arnamagnæanske prosjekt: Arven etter Jón Helgason

Odd Einar Haugen, professor i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen, holder det årlige fødselsdagsforedrag for håndskriftsamleren Arne Magnusson.

I forbindelse med den forestående danske edisjonshistorien har Odd Einar Haugen (i samarbeid med prof. em. Jonna Louis-Jensen) sett nøyere på utviklingen av den norrøne tekstutgivelsen i Danmark siden 1936. Det har vært en høy og variert aktivitet, og det er verdt å fremheve at det har vært langt flere aktører enn bare den allstedsnærværende Jón Helgason. Men det står ikke til å nekte at det arnamagnæanske prosjekt under Jón Helgasons ledelse har vært det dominerende i denne perioden.

Selv om serien Editiones Arnamagnæanæ først ble åpnet i 1958 under Jón Helgasons ledelse, ble hans utgave av Biskupa sögur fra 1938 senere innlemmet i serien og utvidet med et nytt hefte i 1978. Det er verdt å se nærmere på den utvikling som ligger mellom de to heftene og knytte den til det utgivelsesprogrammet som Jón Helgason formulerte for serien og for norrøn tekstutgivelse allment.

Odd Einar Haugen

Arne Magnusson

I dette foredraget vil Odd Einar Haugen prøve å sammenfatte noe av det som har skjedd i denne perioden, og på bakgrunn av denne sammenfatningen gi utkast til noen svar på de spørsmålene som uvegerlig reiser seg når man studerer utviklingen over tid. Hvor stor rolle spiller endringen i de ytre forhold rundt tekstutgivelsen, dvs. samfunnets og akademiets interesser i dette arbeidet, og hvor stor rolle spiller tekstutgivernes egen forståelse av aktiviteten og deres konkrete svar på utfordringen i form av nye utgaver?

Forelæsningen foregår på norsk.

Alle er velkomne.

Efter foredraget serveres kaffe og kage.