Et liv med sprogteknologi

Afskedsforelæsning og -reception for Bente Maegaard, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Efter forelæsningen er Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab vært ved en reception.