Kløvninger - hvad er det det er?

Danske sætningskløvningers struktur, funktion og brug


Marie Herget Christensen forsvarer sin ph.d.-afhandling.

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Jan Heegård Petersen, formand (Københavns Universitet)
  • Førsteamanuensis Anu Laanemets (Universitetet i Oslo)
  • Audiological affairs specialist Laura Winther Balling (Widex)

Leder af forsvarshandlingen

  • Lektor Lian Malai Madsen (Københavns Universitet)

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Njalsgade 136.