Ligeløn gennem 100 år

Vi markerer 100-året sammen med 5 kønshistorikere, som fortæller om tilblivelsen af loven og hvilken betydning den fik for kvinder og mænds lønninger i den offentlige sektor dengang og i dag.

Den 1. oktober 1919 trådte Loven om Statens Tjenestemænd i kraft, og hermed blev ligeløn og barsel for første gang indført som et princip for ansatte i staten.

Forud for lovens vedtagelse havde bl.a. Dansk Kvindesamfund og lærerinderne i årevis rejst kravet om ”Lige løn for lige arbejde”.

Loven var en af flere nye ligestillingslove, som blev vedtaget i kølvandet på grundlovsændringen i 1915, der bl.a. gav kvinder politisk stemmeret.

Ligelønsproblemet blev dog som bekendt ikke løst med loven af 1919. Uligelønnen er stadig en udfordring i den offentlige sektor trods revideret og ny lovgivning op gennem århundredet. Seneste eksempel på større protester mod uligelønnen i den offentlige sektor fandt sted i 2007-2008, hvor kvindefagene strejkede og demonstrerede for mere i løn.

På seminaret får vi historier om ligelønskampens op- og nedture i det 20. og 21. århundrede og indsigt i, hvordan beslutninger truffet i fortiden stadigvæk har en finger med i spillet i dagens kamp for ligeløn.

Program

  • Velkomst ved Jytte Nielsen og Bente Rosenbeck

  • Da løn efter køn i princippet blev afskaffet i det offentlige, ved Anna-Birte Ravn og Bente Rosenbeck

  • Barselsorlov i Tjenestemandsloven af 1919, ved Anette Eklund

  • Kønsneutralitet som politisk strategi, ved Jytte Larsen

  • Det sejlivede lønhierarki i den offentlige sektor, ved Astrid Elkjær Sørensen

Alle er velkomne.