Mediedag på Dansk: Krig, sport og nordiske art film

​Ny medieforskning på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS).

Forskningsseminaret er åbent for alle. Interesserede studerende er særligt velkomne.
 
9.30 – 10.20  Krig, Kommunikation og Kittler
                       Palle Schantz Lauridsen, Institut for Nordiske Studier og
                       Sprogvidenskab, Københavns Universitet
                       
Respondent: Erik Svendsen, Institut for Kommunikation og
                       Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet

10.20 - 10.30  Pause

10.30 - 11.20  Nye Nordiske Art Film: Komplekse karakterer & udfordrende
                        fortællinger
                        Helle Kannik Haastrup, Institut for Nordiske Studier og
                        Sprogvidenskab, Københavns Universitet
                        
Respondent: Johannes Riis, Institut for Medier, Erkendelse og
                        Formidling, Københavns Universitet.

11.20 - 11.30  Pause

11.30 - 12.20  Medier og Sport – Champions League på TV og Twitter
                        Mogens Olesen, Institut for Nordiske Studier og
                        Sprogvidenskab, Københavns Universitet
                        
Respondent: Line Nybro Petersen, Institut for
                        Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Kontakt: Helle Kannik Haastrup