Seminar om Sprogmentor - et udviklingsprojekt om leksikal intervention gennem gruppeundervisning og makkertræning

Mange børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser (DLD) har stadig i skolealderen behov for målrettede indsatser til at støtte deres sprogudvikling. Men forskning i virkningsfulde interventioner til børnegruppen er fraværende i den danske kontekst og findes kun i begrænset omfang internationalt. 

Audiologopæd og lektor Rikke Vang Christensen fremlægger på seminaret indsigter fra Sprogmentor, hvor elever fra taleklasser har modtaget systematisk leksikal træning i små grupper. Efterfølgende har en del af eleverne fortsat interventionen i makkerpar, hvor en ældre elev har fungeret som mentor for en yngre elev. På seminaret bliver ideerne bag projektet og specifikke aktiviteter fra den leksikale intervention gennemgået. Resultater fra projektet bliver også fremlagt, og endelig vil mulighederne for fremtidigt arbejde med elementer fra Sprogmentor i praksis blive diskuteret.

Seminaret henvender sig til praktikere, studerende og forskere med interesse for børnelogopædi. Det afvikles som afslutning på udviklingsprojektet Sprogmentor, der er finansieret af Helsefonden og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Praktiske oplysninger

Deltagelse er gratis, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

Undervejs vil der være en pause med kaffe/te og småkager.

Yderligere information: Rikke Vang Christensen