Temaeftermiddag om sammenhænge mellem sprogfærdigheder, hukommelse og læringsmuligheder i skolen

Eftermiddagen afvikles som et led i forskningsprojektet ‘The making of stronger readers: the role of syntactic proficiency’, der er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond og NorS, Københavns Universitet. Projektet undersøger, hvilken rolle elevers sprogfærdigheder på sætningsniveau spiller for deres mulighed for at forstå tekster. Arrangementet henvender sig til såvel forskere og studerende som praktikere.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig senest mandag den 23. september.

Program

13.00 – 13.30  Introduktion til forskningsprojektet ’The making of stronger
                         readers: the role of syntactic proficiency’.
                         Mads Poulsen og Rikke Vang Christensen, Københavns
                         Universitet

13.30 – 14.15  Working memory: is working memory a cause of reading or
                         learning disabilities, and does training of working memory
                         have an effect?
                         Professor Monica Melby-Lervåg, Universitetet i Oslo

14.15 – 14.45  Pause med kaffe/te og kage

14.45 – 15.30  Impact of Developmental Language Disorder on school success
                         and personal well-being.
                         Professor Courtenay Norbury, University College London