Trusler, tavshed og tale: Hvad ved vi om truslers rolle i samfundet?

Konference om trusler fra flere vinkler, bl.a. historiske, sproglige, juridiske og psykologiske, som kaster lys over en kompleks type sproglig handling, der bevæger sig på grænsen mellem ytringsfrihed og kriminalitet.

Trulser, tavshed og tale - Hvad ved vi om truslers rolle i samfundet

Antallet af trusler er steget mærkbart i de senere år, ikke mindst på de sociale medier. Den frie, demokratiske dialog forstyrres ofte af trusler mod politikere, meningsdannere eller andre der ytrer sig i det offentlige rum. Men trusler bruges også i det skjulte, væk fra offentlighedens blik, hvor kun offeret og den der truer, kender til forsøget på at skræmme og dominere.

Der er behov for at vi bliver bedre til at forstå og genkende både hvordan trusler ser ud rent sprogligt, og hvilke kontekstuelle betingelser og effekter de har. På denne konference lader vi forskere og praktikere mødes for at fremlægge og diskutere trusler fra flere vinkler, bl.a. historiske, sproglige, juridiske og psykologiske, og på den måde kaste lys over en kompleks type sproglig handling der bevæger sig på grænsen mellem ytringsfrihed og kriminalitet.

Alle er velkomne. Konferencen har et deltagergebyr på 75 kr. 

Tilmelding

Foreløbigt program

Torsdag 14.1.2021

 9.15- 9.30

Ankomst (check-in på Zoom)

 9.30-10.00

Velkomst. Introduktion til konferencens emne og program.

10.00-11.00

Frederik Strand, Politimuseet: Fra kongeafpresning til SoMe-trusler. Et dyk ned i truslernes historie.

11.00-12.00

Tanya Karoli Christensen, Dansk, KU: Sproglige forskelle på trusler og hadebeskeder.

12.00-13.00

Frokost

13.00-13.30

Poster session

13.30-14.30

Lara Waters, Jura, KU: Trusler fremsat mod debattører og politikere på SoMe. Hvor går grænsen i forhold til strafbarhed?

14.30-15.30

Morten Hjørnholm, Den Kriminalpræventive Enhed i Høje-Taastrup: Julekort fra terroristen og andre maskerede trusler.

15.30-16.30

Dominic Watt & James Tompkinson, York University & JP French Associates: Listen very carefully: Exploring the role of phonetic cues in spoken threats

16:30-16.35

Afslutning

Fredag 15.1.2021 

 9.15- 9.30

Opsamling fra i går

 9.30-10.00

Åben diskussion om mest presserende forskningsspørgsmål om trusler.

10.00-11.00

Sidsel Jensdatter Lyster, Raadvild.dk: Kan subtile trusler skabe større traumer hos ofrene end åbenlyse trusler?

11.00-12.00

Viggo Bækgaard, ETOS Advokater: At true med systemet. Familieret og familiekriser.

12.00-13.00

Frokost

13.00-13.30

Poster session

13.30-14.30

Erbil Kaya, Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya: Må man sige, at jeg smadrer dit fjæs? Trusler set fra et juridisk perspektiv.

14.30-15.30

Mette H. Torp, Den Sikrede Institution Kompasset: Et psykologisk perspektiv på unge der truer.

15.30-16.30

Tammy Gales, Hofstra University: Ideologies of Violence: A Corpus-based Analysis of Threatening Communications

16:30-16.35

Afsked