Aage Henriksen 100 år

Seminar, der markerer 100-året for professor Aage Henriksens fødsel og udgivelsen af værket Litteraturen og hverdagens virkelighed. Forelæsninger ved Københavns Universitet 1976-80.

Program

13.00 Lektor Erik Skyum-Nielsen Velkomst
Professor Jan Rosiek Henriksen, Gadamer, hermeneutik
Lektor emeritus Knud Michelsen Aage Henriksen som lærer
Professor emeritus Bo Hakon Jørgensen Den eksistentielle læsning
14.15 Pause med kaffe og te
14.30 Lektor Marianne Stidsen Et andet syn på identitet – Om jeget og det eksistentielle i Aage Henriksens værk- og forfatterskabslæsninger
Lektor emeritus Jørgen Haugan Aage Henriksens læsning af Ibsen
Lektor Svend Skriver Johannes-Evangeliet som novelle og Aage Henriksen som forkynder
15.45 Lektor emeritus Stig Toftgaard Andersen Præsentation af ”Litteraturen og hverdagens virkelighed”
15.55 Lektor Erik Skyum-Nielsen Afslutning

Efter seminaret er Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab vært ved en reception på institutgangen, bygning 22, 2. sal.