Georg Brandes’ ”Hovedstrømninger” – 150 år

Den 3. november 1871 holdt forfatteren Georg Brandes sin indledningsforelæsning til forelæsningsrækken "Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur" ved Københavns Universitet. Forelæsningen blev begyndelsen på det, vi i dag kalder Det moderne gennembrud, og den er både en skelsættende litteratur-, kultur- og universitetshistorisk begivenhed.

Det vil vi gerne fejre på KU. Derfor afholder vi på selve 150-årsdagen et eftermiddagsseminar i universitetets bygninger på Frue Plads, der, hvor det hele startede. Seminaret er i to dele, en historisk, der vil handle om forelæsningsrækken som begivenhed i 1871, og en aktuel, der vil handle om Brandes og hans aktualitet i dag.

Tilmelding

Tilmelding nødvendig. 

Tilmeld dig her

Program

15.00 Velkomst v/ prorektor David Dreyer Lassen, KU
1871
15.15 Torben Jelsbak, KU 1871-forelæsningen som provokation og kulturpolitisk manifest
15.30 Anders Engberg-Pedersen, SDU At tænke stort. Brandes og litteraturvidenskaben
15.45 Stefanie von Schnurbein, Humboldt Universität Fjenden i spejlet. Maskulinitet og jødiskhed hos Brandes
16.00 Pause
2021
16.15 Rune Lykkeberg, Dagbladet Information Stilen og metoden er det aktuelle ved Brandes
16.30 Elisabeth Møller-Jensen, forfatter og foredragsholder Brandes og kvinderne
16.45 Lone Aburas, forfatter Er Brandes’ litteratursyn til stede i skønlitteraturen i dag?
17.00 Reception

 Ordstyrere: Jens Bjerring-Hansen og Tue Andersen Nexø, KU