Seminar i dansk som andetsprog

Program

14:00-14:10
Velkomst v. Martha Sif Karrebæk & Marta Kirilova

14:10 – 14:15
Præsentation af udgivelsen ’Dansk på arbejde’ v. Marta Kirilova & Dorte Lønsmann

14:15 – 14:35
Lene B. Ditlevsen, Danes Worldwide
Sprogmentorer på arbejdspladsen

14:35 – 14:55
Anders Emil Kaas-Larsen, VSK & KU
Komplekse liv i snævre rum: Danske sprogcentres rolle i arbejdsmarkedsrettede praktikker

14:55 – 15:15
Michael Svendsen Pedersen, lektor emeritus, RUC
Andetsprogsundervisning i et kritisk perspektiv

15:15 - 15:30 – pause med kaffe & kage

15:30 - 15:50
Signe Skøt, specialestuderende, KU
Dansk uden grænser - sprogideologier blandt danskere bosat i udlandet

15:50 - 16:10
Salka Jørgensen, sprogvejleder på Børne- og Ungdomsforvaltningen
Deltagelsesmuligheder for flersprogede elever på tre københavnske skoler

16:10 - 16:30
Pernille Hvalsøe, akademisk sprogkonsulent, CIP, KU
At undervise på dansk på universitet – hvordan oversætter man sin faglige identitet?

16:30 Afrunding og på gensyn