Signe Gjessing: Digtning og metafysik

Offentlige forelæsninger om digtning og metafysik 1: ”Årsager”

Med digtanalysen som metode vil Signe Gjessing i løbet af tre forelæsninger gå igennem digtningens tre rum og antyde en vej tilbage derfra.

Med digtets virkelighed taget i betragtning stilles en række spørgsmål til den initierende skriveproces: Kommer ordet først? Hvor fører ordet hen? Er digtet en åben eller lukket størrelse? Vælger virkeligheden side mellem digtet og verden? Kan idealismen reduceres til en poetik?

Signe Gjessing afholder to forelæsninger mere om digtning og metafysik:

  • Forelæsning 2: Bevægelsen bliver afholdt i foråret 2023.
  • Forelæsning 3: Rummet afholdes i efteråret 2023.