Engelsk i Danmark: Holdninger, brug og kompetencer

I projektet English and Globalisation in Denmark: A Changing Sociolinguistic Landscape undersøger vi brugen af og holdninger til engelsk i dagens Danmark. Projektet løber 2021-2025.

I denne præsentation fokuserer vi på to delprojekter:

Delprojekt 1 følger op på Bent Preislers kvantitative undersøgelse af Danskerne og det engelske sprog (1999) med en spørgeskemaundersøgelse med 846 respondenter. Vi vil præsentere foreløbige resultater med fokus på tilstedeværelsen af engelsk, samt holdninger til engelsk i Danmark.

Delprojekt 2 bruger kvalitative metoder i form af etnografisk baserede fokusgrupper til at undersøge sprogholdninger og -ideologier blandt forskellige grupper i det danske samfund. Her vil vi præsentere og diskutere metoden samt foreløbige resultater.