Inferensdragning i fagtekstlæsning på førstesprog og andetsprog - forsøg med inferensundervisning i flersprogede 4. klasser

Ph.d. forsvar af Henrik Balle Nielsen.

Bedømmelsesudvalg 

  • Lektor Holger Juul (forperson), Københavns Universitet
  • Professor Åse Kari Hansen Wagner, Universitetet i Stavanger, Norge 
  • Tidl. lektor Dorthe Klint Petersen, Aarhus Universitet

Leder af forsvaret

  • Lektor Mads Poulsen, Københavns Universitet

 

Afhandlingen rapporterer fra en effektundersøgelse af eksplicit undervisning i at drage inferenser i fagtekstlæsning i flersprogede 4. klasser; inferenser baseret på sprogforståelse og baggrundsviden. Den eksisterende viden om at drage inferens i læsning gav anledning til at antage, at en sådan forsøgsundervisning ville føre til effekt, udtrykt i såvel forbedrede færdigheder i at drage inferenser som i forbedret tekstforståelse i førstesprogslæsning. Litteraturen savnede imidlertid viden om det tilsvarende for andetsprogslæsning.  

Undersøgelsens design omfattede en eksperimentgruppe og en kontrolgruppe, bestående af henholdsvis otte og ti 4. klasser. Undervisningen i forsøgsgruppen mellem prætest og posttest blev udført af elevernes daglige lærere gennem 12 lektioner. ANOVA’er af fremgangene i inferensfærdigheder henholdsvis generel læseforståelse viste hovedeffekt af betingelse, ingen hovedeffekt af sprogstatus og ingen interaktionseffekt af betingelse x sprogstatus. Hovedeffekten af betingelse var i begge tilfælde i forsøgsgruppens favør. Udtrykt med Cohens d var effekterne 0,37 på inferensfærdigheder og 0,53 på generel læseforståelse. Fraværet af interaktionseffekter viste, at fremgangene var uafhængige af sprogstatus. Forsøget havde desuden effekt på læsepræcision, men ikke på -hastighed. Desuden viste yderligere analyser mindre, men signifikante associationer mellem fremgang i færdigheder i at drage inferenser og ordkendskab hhv. monitorering af egen læseforståelse. Designet af forsøgsundervisningen talte for at antage, at tilsvarende 4. klasser i praksis ville opnå tilsvarende effekter.