Seminar i anledning af Elisabeth Engberg-Pedersens 70 års fødselsdag

Elisabeth Engberg-Pedersen

Vi fejrer Elisabeths Engberg-Pedersens 70-års fødselsdag med et forskningsseminar. Seminaret vil bestå af sprogvidenskabelige oplæg inden for Elisabeths forskningsinteresser, herunder tegnsprogsgrammatik og kognitiv-funktionel lingvistik. Seminarets hovedtaler er professor Wendy Sandler fra University of Haifa, der vil tale om, hvordan nye tegnsprog opstår. Der vil desuden være oplæg fra Elisabeths kolleger på NorS.  

Seminaret afsluttes med en reception fra kl. 17.30.

Alle er velkomne til at deltage i det gratis arrangement, men deltagelse kræver tilmelding. Detaljeret program og tilmeldingslink annonceres på primo juni. For nærmere information kontakt Rikke Vang Christensen.