Digitalisering av de västnordiska handskrifterna i svenska samlingar: En rapport från ett pågående projekt

Detalje fra Uppsala-Eddaen, DG 11, Uppsala universitetsbibliotek

Mandag den 13/11 holdes årets Árni Magnússon-fødselsdagsforelæsning af Lasse Mårtensson, professor ved Uppsala universitet. 

Under 2022 inleddes ett projekt med namnet Digitalisering av de västnordiska handskrifterna i svenska samlingar vid Uppsala universitet, i samarbete med Kungliga biblioteket (KB) och Uppsala universitetsbibliotek (UUB). Projektet består av tre delar:

  1. Digitalisering (fotografering) och katalogisering av samtliga västnordiska handskrifter på de nämnda biblioteken.
  2. Transkribering av ett urval textvittnen från dessa samlingar.
  3. Datorlingvistiska applikationer, som inbegriper olika undersökningar av handskriftsmaterialet med metoder från datorlingvistiken.

Totalt rör det sig om ca 385 västnordiska handskrifter i samlingarna vid KB och UUB, och när vi sökte för detta projekt fanns endast 13 digitaliserade och tillgängliga. Projektet är därmed tänkt att fylla denna lucka i forskningsinfrastrukturen för västnordisk handskriftsforskning. I min presentation kommer jag att berätta om arbetet inom projektets olika delar, och jag kommer att redogöra för de slutmål vi har för detta projekt och möjliga vägar vidare.

Efter foredraget vil der blive serveret kaffe/te og kage.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne.