Signe Gjessing: ”Min ånd sig løsner til mere end drøm”

Offentlige forelæsninger om digtning og metafysik: ”Bevægelsen”

Digteren Signe Gjessing vil i løbet af tre forelæsninger gå igennem digtningens tre rum og antyde en vej tilbage derfra. Forelæsningerne kan høres uafhængigt af hinanden.

Første forelæsning blev holdt i oktober 2022 og hed ”Årsager”.

Anden forelæsning holdes mandag den 22. maj 2023 kl. 16.15 og hedder ”Bevægelsen”. Her behandles følgende spørgsmål: Hvor fører ordet hen? Har vi indladt os på en længere rejse, når vi godtager fænomenernes tilstedeværelse i digtet, og er grænser i poesi til hindring for den poetiske udfoldelse, eller en forudsætning?

Forelæsningen finder sted i auditorium 4A.0.69. Der er ingen tilmelding, og alle er velkomne. Efter forelæsningen bliver der mulighed for at stille spørgsmål til Signe Gjessing.

Tredje forelæsning holdes i efteråret 2023 under overskriften ”Rummet”.